Siirry pääsisältöön
EMT Blog
Uutisartikkeli3. helmikuuta 2023Käännöstoimen pääosastoArvioitu lukuaika: 6 min

Turun yliopiston Monikielinen käännöstyöpaja -kurssien anti opiskelijoille

Tekstin ovat kirjoittaneet Hannele Raerinne, Sanna Valkama ja Maisa Vuoristo, kolme monikielisen käännösviestinnän maisteriopiskelijaa, jotka kävivät Monikielinen käännöstyöpaja ‑kurssit vuonna 2020

Drawing of people meeting within a light bulb
pixabay.com

Miten kääntäjäksi opiskellaan?

Tämä kysymys on varmasti tuttu jokaiselle alan opiskelijalle, eikä siihen ole yhtä oikeaa vastausta. Opintopolkuja on yhtä monenlaisia kuin kääntäjiäkin. Tässä blogissa pureudumme siihen, mitä käännösyrityksen toiminnan simulointi opettaa kääntäjän työstä ja käännösalasta yleensä. Yrityssimulaatiossa toimiminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla turvallisessa ympäristössä erilaisia käännösalan työtehtäviä aina projektipäälliköstä IT-asiantuntijaan. Yrityksen ja erehdyksen kautta opiskelijat saattavat löytää itsestään aivan uusia puolia.

Turun yliopistossa monikielisen käännösviestinnän opintoihin kuuluu oleellisena osana käännöstyöpaja, joka toteutetaan yrityssimulaationa. Työpaja koostuu kahdesta laajasta kurssista, joista kumpikin kestää yhden lukukauden ja on laajuudeltaan 10 opintopistettä. Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmassa voi opiskella vieraana kielenä englantia, espanjaa, italiaa, ranskaa ja saksaa, ja kurssi on yhteinen näiden kaikkien kielten kääntämisen opiskelijoille. Kurssin alussa opiskelijat jaetaan eri kielten opiskelijoista koostuviin tiimeihin, joiden puitteissa opiskelijat perustavat monikieliset, kuvitteelliset käännösyritykset. Sen jälkeen kaikki käännöstehtävät ja muut viestintätehtävät toteutetaan simuloituna tai autenttisina toimeksiantoina, alkaen vastaamisesta kuvitteellisen asiakkaan tarjouspyyntöön ja päättyen laskutukseen. Käännöksiä tehdään sekä edellä mainituista kielistä suomeen että suomesta niihin.

Työpajakurssien aikana opiskelijat saavat käsitellä yrityselämän haasteita turvallisessa ympäristössä. Tukea ja turvaa tuovat niin oman yrityksen jäsenet, muut kurssilaiset kuin työpajakurssien innokkaat ja todella ammattitaitoiset opettajat. Opiskelijat pääsevät pureutumaan miltei jokaiseen yritystoiminnan osa-alueeseen – yritystoiminnan suunnittelemiseen, yrityksen perustamiseen liittyvien asioiden hoitamiseen ja lopulta myös yrityksen pyörittämiseen. Jokaiselle osallistujalle siis kertyy korvaamatonta käännösalan kokemusta niin itse kääntämisestä kuin yrittämisestä ja projektinhallinnasta. Jokaista kurssilla eteen tullutta opittavaa asiaa tukevat myös muut maisterivaiheen käännösviestinnän opinnot. Esimerkiksi kääntämisen tukena toimivat eri kielten omien käännöskurssien aikana opitut keinot ja käytännöt, ja käännösteknologian opetuksen tuomat taidot auttavat ratkomaan väistämättömiä teknologiahaasteita. Työpajoja edeltävällä, pakollisella Kieli- ja käännösteknologia -kurssilla opittuja asioita pääsee hyödyntämään käytännössä. Käännösteknologian ymmärtäminen ja sen laajuus selvenee työpajoissa. Muutoinkin kursseilla pääsee soveltamaan kaikkea maisterivaiheessa (ja miksei kandivaiheessakin) oppimaansa tietoa käytännössä.

Työpajakurssit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden tarttua monenlaisiin haasteisiin. Simuloitujen käännöstoimeksiantojen lisäksi molempiin kursseihin kuuluu vähintään yksi autenttinen toimeksianto. Autenttisissa toimeksiannoissa opiskelijat astuvat ulos työpajakurssien turvallisesta kuplasta ja pääsevät työskentelemään tosielämän mielenkiintoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Opiskelijat ovat autenttisissa toimeksiannoissa vastuussa materiaalista, jota tullaan käyttämään työpajaympäristön ulkopuolella. Tämä luo tietenkin omanlaisiaan paineita, mutta konkretisoi muun muassa aiemmin työpajassa opittuja viestintätaitoja.

Yritysten pyörittämisen lisäksi työpajakurssilla innovoidaan. Yhden viikon aikana kehitellään esimerkiksi ratkaisuja käännösalalla oleviin ongelmiin, muun muassa ideoidaan uusia työkaluja. Viikon lopuksi opiskelijat esittelevät ideansa kurssin muille osallistujille. Myös vuoden 2021 EMT Challenge -kilpailun voittanut Verso sai alkunsa Turun yliopiston monikielisen käännöstyöpajan innovaatioviikolla. Kurssilla vierailee myös erityisesti innovaatioviikon aikana käännösalan ammattilaisia, joilta opiskelijat saavat kuulla, miten oikea käännösala toimii. Tämä tarjoaa mahdollisuuden luoda korvaamattomia verkostoja.

Monikielinen käännöstyöpaja 1 -kurssin alussa opettajat tavallaan heittävät opiskelijat suoraan uima-altaan syvään päätyyn ja katsovat, nousevatko kaikki pintaan. Tämä vertaus kuvastaa sitä, kuinka paljon uusia asioita opiskelijoiden pitää oppia verrattain lyhyessä ajassa. Opettajat kuitenkin luottavat siihen, että opiskelijat osaavat uida eli pärjäävät ja pystyvät koko ajan tukeutumaan toisiinsa ja tietenkin kaikkiin kurssin opettajiin. Kukaan ei siis pääse hukkumaan, vaan uimataidon pettäessä pelastusrengas on aina tarjolla.

Kukaan ei ole seppä syntyessään, mutta ajan kuluessa kanssaopiskelijoiden muodostamat yritykset alkavat oppia uusiin käytäntöihin, samoin kuin opiskelijat yksilöinäkin. Vaikka alussa kukaan opiskelija ei ehkä uskoisikaan oppivansa niin paljon kuin oppimiskokonaisuus lopulta yhteensä opettaa, luottamus itseen kääntäjänä, käännösyrityksen jäsenenä ja asiantuntijana kasvaa kuin silmissä. Opiskelijoille annetaan turvallinen ympäristö kokeilla, mokailla ja sitä kautta oppia hurjasti. Aina on mahdollisuus kysyä ja pyytää apua. Mikäli oman yrityksen kesken ei löydä ratkaisua tiettyyn tilanteeseen, voi aina kysyä myös muilta yrityksiltä ja kaikilta opettajilta. Tämä tieto auttaa opiskelijoita myös kokeilemaan rauhassa, oppimaan ja erehtymäänkin. Missään kohtaa ei tunne olevansa yksin. Oma ryhmä eli simuloitu käännösyritys tukee koko ajan ja viestintä on tiivistä.

Yhden vuoden aikana oppii suunnattomasti. Kääntäjänä toimimisen lisäksi opiskelija saa kuvan siitä, millaista on toimia esimerkiksi projektipäällikkönä, käännöksentarkastajana, terminologina ja oikolukijana. Lisäksi käännöstyöpajat opettavat paljon ryhmätyötaitoja, varsinkin, koska opiskelijat eivät välttämättä tunne oman yrityksensä muita jäseniä entuudestaan. Kääntäminen ei ole koskaan yksin toimimista, sillä mukana ovat aina vähintäänkin tilaaja ja usein myös muut toimeksiannon parissa työskentelevät kääntäjät.

Työpajoissa oppii erittäin hyödyllisiä viestinnän taitoja. Yrityksen sisäiset viestintätaidot kehittyvät työpajan edetessä. WhatsAppin epävirallisen viestintäkanavan lisäksi yritykset käyttävät viestinnässään mm. Slackia ja Trelloa, jotka molemmat helpottavat yrityksen kommunikointia ja aikataulutusta. Lisäksi työpajat opettavat todella tärkeää asiakasviestintää, kun asiakkaan kanssa sovitaan sähköpostitse toimeksiannosta ja tarkennetaan sitä koskevia tietoja. Asiakasviestintään voi sisältyä myös hieman hankalampia asiakastilanteita, joita opiskelijoiden on myös tärkeä oppia kohtaamaan. Kaikki ei aina suju “täydellisesti” asiakkaiden kanssa, mikä kuvastaa todellista elämää ja aitoa asiakasviestintää.

Työpaja ykkösen jälkeen opiskelijat ovat jo oppineet huimasti uutta, ja perusasiat ovat jo hallussa. Näinpä työpaja kakkoseen siirryttäessä vastuuta toimeksiannoista siirretään enenevissä määrin opiskelijoille itselleen, ja ohjattu toiminta vähenee entisestään. Myös päällekkäiset toimeksiannot ovat opiskelijayritysten itsensä sumplittavissa määräaikojen rajoissa. On tapahtunut se, mihin opettajat alun perinkin luottivat: opiskelijat pärjäävät omin avuin, he nousevat kyllä pintaan ja jaksavat uida pitkiäkin matkoja.

Käännöstyöpajoista saatu kokemus voi olla myös juuri se erottava tekijä, jolla opiskelijat nappaavat itselleen ensimmäisen oman alan työpaikan. Vaikka yritystoiminta onkin ollut simuloitua ja asiakkaat todellisuudessa pääosin tuttuja ja turvallisia opettajia, ovat opiskelijat kerryttäneet jo käännöstyöpajan aikana arvokasta työkokemusta. Kokemuksesta voimme sanoa, että jokainen meistä pääsi varsinaisen kääntämisen lisäksi harjoittelemaan useita muitakin erilaisia käännösalan työtehtäviä. Osaamisen ja itsevarmuuden karttuessa myös ansioluettelo sai mukavasti täytettä ja yhtäkkiä työhaastatteluissa osasikin kertoa, kuinka on esimerkiksi toiminut projektipäällikkönä haastavissa ja päällekkäisissä käännösprojekteissa.

Työpajassa kertyneen kokemuksen myötä uudessa työssä aloittaminen helpottui. Hyppy hyiseen veteen oli jo takana ja hermoilun sijaan saattoi keskittyä oman, uuden työpaikan käytäntöihin tutustumiseen. Tätä tuki myös työpaja kakkoseen sisältynyt simuloitu työnhakuprosessi työhakemuksineen, käännösnäytteineen ja haastatteluineen. Opintokokonaisuus antoi työnhaun lisäksi valmiuksia myös freelancer-toiminnan aloittamiseen. Kun on päässyt opettelemaan sopimus- ja talousasioita riskittömästi, eivät ne enää tunnukaan niin pelottavilta.

Palataanpa sitten alussa esitettyyn kysymykseen siitä, miten kääntäjäksi opiskellaan. Työpajakurssien jälkeen olemme tulleet siihen lopputulokseen, että kääntämistä oppii parhaiten käytännönläheisessä ympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuksia uusien toimintatapojen ja roolien kokeilemiseen. Opintokokonaisuus tarjoaakin jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden tutkia itseään käännösalan ammattilaisena ja etsiä suuntaa tulevalle työuralleen.

Tiedot

Julkaisupäivä
3. helmikuuta 2023
Laatija
Käännöstoimen pääosasto
Kieli
  • englanti
  • suomi
EMT-kategoria
  • Opetushankkeet