Direct naar de inhoud
EMT Blog
Nieuwsartikel15 juli 2021Leestijd: 1 min

Studenten werken samen bij het creëren van toegankelijk theater

Door Sabien Hanoulle, Master in het Vertalen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren. Vertaald vanuit het Engels door Anne-Sophie Cubert en gereviseerd door Laura Vetri in het kader van Vertaalbureausimulatie, Master of Arts in het Vertalen, Vrije Universiteit Brussel.

NTGent Unique Theatre Tablet Project

Sinds het begin van de jaren 90 is het departement van Toegepaste Taalkunde/Vertalers & Tolken van de Universiteit Antwerpen (toen nog HIVT) gespecialiseerd in audiovisuele vertaling. Ongeveer 25 jaar later werd OPEN, een expertisecentrum voor toegankelijke media en cultuur, opgericht. OPEN heeft als doel de zichtbaarheid van toegankelijkheid in al haar facetten te verhogen, bij te dragen tot de verwezenlijking van een inclusieve samenleving, een contactpunt te zijn tussen alle belanghebbenden, met de nadruk op innovatie, professionalisering en kennisuitwisseling in dit domein.

Naast het organiseren van activiteiten zoals workshops en conferenties, voeren wij onderzoeksprojecten uit waarbij ook onze studenten betrokken zijn.

Een van de lopende projecten, dat vorig jaar werd opgestart in samenwerking met het NTGent theatergezelschap, een software ontwikkelaar & boventitelingsbedrijf en drie van onze masterstudenten. De voorstellingen van COMPASSIE, geregisseerd door Milo Rau en opgevoerd op 4 en 5 maart 2020 in Gent, werden toegankelijk gemaakt voor slechtzienden en slechthorenden dankzij de vertaling in Vlaamse gebarentaal (VGT), boventiteling en audiodescriptie.

De drie masterstudenten creëerden de audiodescriptie en de ondertitels voor doven en slechthorenden (SDH), die samen met de Vlaamse gebarentaal werden geüpload op een "theatertablet" en gesynchroniseerd met de boventitels op de scène. De studenten onderzochten ook de impact van deze technologie op het creatieproces, de uiteindelijke kwaliteit en de ervaring van de gebruikers.

Wat de methodologie betreft, zijn ze begonnen met een grondige analyse van de context (het toneelstuk en de regisseur), de brontekst (en al de semiotische betekenissen) en de audiodescriptie die vooraf moest worden opgenomen, wat zeer ongebruikelijk is voor audiodescriptie in theater. Een van de uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd, was de selectie van de informatie, de subjectiviteit, de synchronisatie van de verschillende kanalen (AD, SDH, VGT en boventitels op de scène) en het feit dat theater doorgaans live is en dat bijgevolg geen twee voorstellingen hetzelfde zijn.
Met de conclusies van dit proefproject zal rekening worden gehouden bij de toekomstige "theatertabletprojecten" die we plannen.

Dit soort samenwerkingsprojecten, waarbij studenten het doel van vertalen in de zeer brede zin van het woord raken en de maatschappelijke impact zien van wat zij leren, is zeer stimulerend en van het grootste belang voor onze studenten.

Bijzonderheden

Datum publicatie
15 juli 2021
Taal
  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
EMT-categorie
  • Pedagogische initiatieven