Направо към основното съдържание
EMT Blog
Новинарска статия30 Hоември 2020 г.Време за четене 1 мин

COVID-19: Как се отразява пандемията върху света на превода?

от Жозефин Шаю и Анна ван дер Кален, студенти от МП „Професионален и технически превод“ към Западния католически университет в Анже превод от английски: Камелия Янева, студент от магистърска програма „Превод“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“  

Translator during COVID

От няколко месеца насам светът е засегнат от вирус, който хвърля сянка върху бъдещето ни. На 11 март 2020 г. СЗО обяви пандемия от COVID-19. Последиците от вируса дълбоко разтърсиха света – особено трудовата дейност, при това няма професия, която да не е засегната.. За да се превъзмогнат възникналите трудности, се наложи голяма част от бизнеса да се приспособи към дистанционната работа, а тя носи своите предимства и недостатъци. Какви са последиците за професията на преводача?

Въздействието на пандемията върху писмените преводачи

Професионалната френска асоциация SFT (Société française des traducteurs, или „Френски съюз на преводачите“) провежда проучване от средата на месец юни до средата на месец юли 2020 г. Резултатите показват, че според 57 % от 526-те анкетирани кризата ще има негативни последици за работата им. От тези 57 % цели 48 % предвиждат, че ще им се наложи да започнат втора работа, 23 % обмислят професионална преквалификация, 15 % планират да преустановят работната си дейност, а 7 % обмислят окончателно да напуснат работата си.

Тези цифри показват начина, по който кризата, свързана с COVID-19, се е отразила върху професията на преводача – не само от професионална гледна точка, но и от гледна точка на психичното здраве. Несигурността от това накъде ще ни отведе тази криза кара много хора да се боят, че ще загубят работата си и че впоследствие ще им се наложи изцяло да сменят професията си. За да преживеем тези трудности, ни се налага да се приспособим.  

Това проучване взима под внимание един малък процент от френските преводачи. За да си набавим по-показателни резултати, ще трябва да проведем по-мащабно проучване – защо не и на международно равнище, с което да потвърдим, оборим или ограничим текущите открития.

През август 2020 г. Изследователският институт на CSA (Common Sense Advisory) проведе световно проучване сред преводачите на свободна практика. На допитването отговориха 1174-ма анкетирани от 97 държави, сред които се установиха все същите тенденции в преводаческите среди: по-ниски доходи, по-малко възможности за работа и понижено работно натоварване, както и твърде малко търсене за по-ниски тарифи. Освен това 65 % от анкетираните смятат, че COVID-19 временно е променил тенденциите на пазара, 25 %, че ги е променил завинаги и 10 %, че изобщо не ги е променил. Проучването показва също и че в някои сектори търсенето на преводачески услуги се увеличава, а в други – намалява.

Graph translation demands increase BG
Graph translation demands decrease BG

Дистанционната работа не е нищо ново за писмените преводачи. В действителност е доста честа практика преводачът да общува с фирми, агенции и др. от уюта на собствения си дом. Затова и приспособяването към новата работна обстановка в такъв кратък срок не се оказва толкова голям проблем.  

Но все пак не всичко върви по вода и това важи особено за по-възрастните поколения, които изпитват по-големи затруднения в работата с онлайн платформи като Zoom и Microsoft Teams. Затова някои от тях решават да преминат обучение по ИТ, за да продължат да работят възможно най-ефективно и да избегнат почти неизбежния спад в доходите.

А той наистина тревожи голяма част от писмените преводачи. По време на кризата повечето от тях обмислят начини, по които да наваксат един евентуален спад в натовареността, който се очаква въпреки внезапно възникналата необходимост от превод на огромно количество медицински документи.

Въздействието на пандемията върху устните преводачи

Graph income interpreters BG

Въпреки че последните няколко месеца бяха трудни за писмените преводачи, последиците от кризата се отразяват по особено жесток начин върху дейността на устните преводачи. Пандемията води до почти цялостно прекъсване на работата – дейността в сферата замръзва, тъй като събития, конференции и срещи или се отменят, или се отлагат. Най-засегнати се оказват наскоро квалифициралите се кадри, които изведнъж остават без доходи. Но те нямат и голямо поле за изява точно защото са сравнително нови в общността на устните преводачи. Освен това бизнесите в много от секторите, към които иначе биха се насочили, например туризма или бизнеса, също са принудени да затворят заради пандемията. Ето защо и на устните преводачи им се налага да се приспособят към нововъзникналата ситуация и да приемат, че методите им на работа трябва да претърпят промени, така че да отговарят на търсенето на пазара.

В резултат на това се отчита стремглаво покачване в броя на дистанционните устни, въпреки че търсенето вече е с все по-кратко предизвестие (понякога дори и едва час преди самото събитие). Устният превод от разстояние обаче носи и своите предизвикателства, като проблеми с интернет връзката и прекъсвания на микрофоните. Трябва задължително да разполагате с подходяща работна апаратура и е особено важно да имате достъп до звукоизолирано помещение или поне до тиха стая.

Освен това на някои устни преводачи им се налага да използват платформи като Zoom, Webex или Microsoft Teams, тъй като те се считат за сравнително лесни за използване. Тези услуги обаче не са толкова ефективни, колкото специално предназначените за устен превод платформи, при които двойка устни преводачи може свободно да общува, без да пречи на останалите участници в даденото събитие. Zoom, Webex и Microsoft Teams са платформи, насочени главно към устното общуване, и може на пръв поглед да изглеждат много удобни за ползване. За устния преводач обаче огромният акустичен шок, значителното когнитивно натоварване и спадът в доходите правят тези услуги изключително непривлекателни.

Предвиждам и се приспособявам

Така COVID-19 оказа влияние на почти всички аспекти на преводаческата дейност, било то търсене, доходи или методи на работа. Въпреки проблемите, с които се сблъскват писмените преводачи, професията на устния преводач е най-силно засегнатата от целия сектор – при нея се отчита 24 % спад в доходите, в сравнение с 8 % спад в сферата на писмения превод.

Следователно професиите и на писмения, и устния преводач крият своите рискове. Икономическите и технологическите сътресения в последните години са изострени заради здравната криза, която прави бъдещето несигурно. Точно тази несигурност тревожи повечето преводачи. Какви ще бъдат окончателните последици от кризата? Какво развитие ще претърпи пазарът в бъдеще? Възможно ли ще е преводачите да разчитат изцяло на свободната практика или ще им се наложи да се преквалифицират?

Кризата създаде много трудности за преводачите и въпреки огромните им усилия до този момент много от тях все още се намират в несигурно положение. Затова и преодоляването на проблемите, предизвикани от тази пандемия, ще зависи изцяло от способността им да предвиждат бъдещи възможности за работа и да приспособяват работните си методи.

Данни

Дата на публикуване
30 Hоември 2020 г.
Език
  • английски
  • български
  • фински
  • френски
  • нидерландски
Категория на ЕМТ
  • Професионален опит/пригодност за заетост