Siirry pääsisältöön
EMT Blog
Uutisartikkeli30. marraskuuta 2020Arvioitu lukuaika: 4 min

Miten koronavirus vaikuttaa käännösalalla?

Tekstin ovat kirjoittaneet Josephine Chaillou ja Anna Van Der Kallen, jotka opiskelevat Angers’ssa, Université Catholique de l’Ouest -yliopistossa kääntämisen maisteriohjelmassa (Traduction professionnelle et spécialisée) Tekstin ovat kääntäneetTurun yliopiston Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelman opiskelijat Teemu Julkunen, Minna Vahter-Kojo ja Klaudia Lyytikäinen..  

Translator during COVID

Maailmalla levinnyt koronavirus on tuonut epävarmuutta meidän kaikkien tulevaisuuteen jo useamman kuukauden ajan. WHO julisti sen pandemiaksi 11.3.2020. Viruksella on ollut suuri vaikutus kaikkien työelämään, ammatista riippumatta. Yritysten on täytynyt sopeutua etätyöhön pysyäkseen toimintakykyisinä, ja tämä on tuonut mukanaan sekä etuja että haittoja. Mutta miten tämä on näkynyt käännösalalla?

Pandemian vaikutukset kääntäjiin

Ranskan kääntäjien liitto SFT (Société française des traducteurs) teetti koronapandemian vaikutuksesta kyselytutkimuksen vuoden 2020 kesäkuun puolivälin ja heinäkuun puolivälin välisenä aikana. Tutkimuksessa havaittiin, että 526 vastaajasta 57 % uskoo kriisin vaikuttavan työntekoonsa. Vastaajista 48 % aikoo etsiä sivutöitä, 23 % harkitsee uudelleen kouluttautumista, 15 % ajattelee toimintansa keskeyttämistä väliaikaisesti ja 7 % aikoo lopettaa toimintansa pysyvästi.

Luvut osoittavat miten kriisi vaikuttaa kääntäjiin niin ammatillisella kuin henkiselläkin tasolla. Kriisin tuoman epävarmuuden takia jotkut pelkäävät menettävänsä työnsä ja tästä syystä joutuvat vaihtamaan alaa kokonaan. Nykytilanteessa sopeutuminen on välttämätöntä selviämisen kannalta.

Kysely kohdistui vain pieneen osaan ranskalaisista kääntäjistä. Jotta tulokset olisivat yleistettävissä, tulisi aiheesta tehdä laajempi tutkimus. Seuraavaksi tarkastellaankin, onko kansainvälisissä kyselyissä saatu samansuuntaisia tuloksia.

Tutkimuslaitos CSA toteutti elokuussa 2020 maailmanlaajuisen kyselyn freelance-kääntäjille. Kyselyyn vastasi 1174 kääntäjää 97 eri maasta. Havainnot olivat kaikkien vastaajien kohdalla samantyyppisiä: sekä tulot että toimintakulut pienenivät ja töitä oli vähemmän tarjolla, mutta vain harvoilta pyydettiin hintojen alentamista. Lisäksi 65 % kyselyyn vastanneista uskoo, että koronavirus on muuttanut työmarkkinoita väliaikaisesti, 25 % uskoo muutoksen olevan pysyvä ja 10 % ei huomaa työmarkkinoilla mitään muutosta. Kyselystä käy myös ilmi, että joillain aloilla käännöstöiden tarve on kasvussa, kun taas toisilla se on laskussa.

Graph translation demands increase FI
Graph translation demands decrease FI

Kääntäjille etätyöskentely ei ole mitään uutta, sillä jo ennen pandemiaa oli melko yleistä, että he työskentelivät kotoa käsin. Tästä syystä kääntäjien on ollut monia muita helpompi sopeutua tähän uuteen työskentelymuotoon.

Kaikki ei kuitenkaan ole ollut ruusuilla tanssimista, ja varsinkin vanhemmalla sukupolvella on ollut vaikeuksia sopeutua verkkoalustojen, kuten Zoomin ja Teamsin käyttöön. Jotkut ovatkin päättäneet hankkia ylimääräistä tietotekniikkakoulutusta voidakseen jatkaa työskentelyä optimaalisesti ja välttääkseen siten lähes väistämättömän tulojen alenemisen.

Tulojen aleneminen huolestuttaakin monia kääntäjiä. Vaikka kääntämistä kaipaavien terveydenhoitoalan viranomaistekstien määrä onkin noussut, monet etsivät muita keinoja paikata vähentynyttä työmäärää.

Pandemian vaikutukset tulkkeihin

Graph income interpreters FI

Toisin kuin kääntäjille, tulkeille järkytys on ollut kova. Täyssulun aikana ei ollut enää töitä, koska tapahtumat, kongressit ja kokoukset peruttiin tai siirrettiin. Eniten kärsivät vastavalmistuneet tulkit, jotka jäivät yhtäkkiä ilman tuloja. Heillä ei ollut muita työmahdollisuuksia, koska he olivat suhteellisen uusia tulkkiverkostossa. Lisäksi pandemia johti useiden muiden alojen, kuten matkailun tai kaupan, sulkemiseen. Näiltä aloilta tulkit olisivat muutoin voineet saada töitä. Sen vuoksi tulkkien piti sopeutua uuteen tilanteeseen ja muuttaa työmenetelmiään markkinoiden tarpeita vastaaviksi.

Tämän seurauksena etätulkkaus lisääntyi räjähdysmäisesti, vaikka tulkkauspyynnöt tulevatkin usein hyvin myöhään, joskus jopa vain tunti ennen tulkkaustilaisuutta. Etätulkkaukseen liittyy kuitenkin omat vaikeutensa ja ehtonsa, kuten internetin yhteysongelmat ja mikrofonien äänen pätkiminen. Sen vuoksi on tärkeää, että käytössä on hyvät työvälineet ja ennen kaikkea äänieristetty tai ainakin rauhallinen huone.

Lisäksi jotkut tulkit ovat käyttäneet erilaisia palveluita, kuten Zoomia, Webexiä tai Microsoft Teamsia, koska näitä välineitä pidettiin helppokäyttöisinä. Nämä eivät kuitenkaan ole yhtä tehokkaita välineitä kuin tulkkausalustat, jotka on suunniteltu erityisesti tulkkaustyötä varten ja joissa tulkkauspari voi kommunikoida keskenään häiritsemättä muita osallistujia. Zoom, Webex ja Microsoft Teams ovat alustoja, jotka on tarkoitettu pääasiassa suulliseen viestintään. Ne voivat vaikuttaa hyvin yksinkertaisilta, mutta tulkille alustoista aiheutuva meluhaitta, valtava kognitiivinen kuormitus ja tulojen lasku tekevät niistä epämiellyttäviä palveluita.

Rakentava ennakointi ja sopeutuminen

Koronapandemia on siis vaikuttanut lähes kaikkiin kääntämisen osa-alueisiin, kuten tarjouspyyntöihin, tuloihin ja työmenetelmiin. Käännösalalla kääntäjien kohtaamista ongelmista huolimatta tulkin työ on kärsinyt kuitenkin eniten, koska heillä tulojen lasku on ollut 24 prosenttia. Kääntäjillä vastaava prosentti oli 8.

Kääntäjän ja tulkin ammatit eivät ole riskittömiä, koska viime vuosien taloudellisen ja teknologisen murroksen lisäksi terveyskriisi on tehnyt tulevaisuudesta epävarman. Useimmat kääntäjät ovat huolissaan tästä epävarmasta tulevaisuudesta. Mitkä seuraukset tulevat olemaan pysyviä? Miten markkinat muuttuvat tulevaisuudessa? Onko jatkossakin vielä mahdollista tehdä vain freelance-käännöksiä vai onko löydettävä uusi suunta?

Koronakriisi on aiheuttanut paljon vaikeuksia kääntäjille, ja tähänastisista ponnisteluista huolimatta monet ovat edelleen epävarmassa tilanteessa. Pandemian aiheuttamia haittavaikutuksia voidaan siis torjua mahdollisten töiden ennakoinnilla ja työtapojen mukauttamisella.

Tiedot

Julkaisupäivä
30. marraskuuta 2020
Kieli
  • englanti
  • bulgaria
  • suomi
  • ranska
  • hollanti
EMT-kategoria
  • Työkokemus/työllistyvyys